Haiku

Skipper: 
Make: 
Yamaha
Image: 
Model: 
33
Year: 
1979